Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Krhanická 718

Všechny členy bytového družstva zveme na členskou schůzi
dne 24. dubna 2024 od 19:30 hodin v jídelně ZŠ Zárubova 977/17

Program schůze:
1. Zpráva o hospodaření družstva a schválení roční účetní uzávěrky
2. Volba členů představenstva družstva a kontrolní komise

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit v kanceláři družstva po dohodě s panem Sýsem nebo Novákem nebo po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 9. 4. 2024

Vyúčtování služeb za rok 2023

Ve schránkách máte vyúčtování za služby v roce 2023.

Případné reklamace můžete uplatnit u představenstva družstva do 3. 5. 2024.

Vysvětlení některých položek:

Voda SV/TV = součet „Náklady na vodu pro TV“ a „Náklady Vodné / stočné“ (viz přiložené vyúčtování INMES, strana 2 a 3, zaokrouhlené na celá čísla)
Ohřev TV = „Náklady na ohřev TV celkem“ (viz přiložené vyúčtování INMES, strana 2, zaokrouhlené na celá čísla)

Teplo UT = součet „Celkem náklady na dodávku tepla pro jednotku“ a „Náklady vyúčtování“ (viz přiložené vyúčtování INMES, strana 1, vše zaokrouhlené na celá čísla)

představenstvo družstva

Publikováno 3. 4. 2024

Oznámení rozhodnutí „per rollam“ červen 2023

Vážení členové družstva,
oznamujeme Vám, že dne 19. 6. 2023 uplynul poslední den lhůty pro vyjádření k návrhu rozhodnutí členské schůze hlasováním „per rollam“. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření od 50 členů s 50 hlasy a 19 členů se 20 hlasy se nevyjádřilo. Družstvo má 69 členů se 70 hlasy. Pro schválení návrhu je tedy třeba minimálně 36 hlasů. Výsledky hlasování:

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1 hlasovalo 50 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1 hlasovalo 20 hlasů
Návrh byl přijat.

Po sečtení doručených hlasů bylo zjištěno, že členové Bytové družstva Krhanická 718 dne 19. 6. 2023 přijali toto rozhodnutí:

Členská schůze Bytového družstva Krhanická 718, Krhanická 718/27, Praha 4:

  1. Schvaluje roční účetní uzávěrku družstva za rok 2022.

Oficiální zápis si můžete stáhnout po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 21. 6. 2023

Opravené vyúčtování služeb za rok 2022

Ve schránkách máte opravené vyúčtování za služby v roce 2022. Případné reklamace můžete uplatnit u představenstva družstva do 3. 7. 2023.

Publikováno 2. 6. 2023

Výzva k rozhodnutí „per rollam“ červen 2023

Vážení členové,
představenstvo družstva se rozhodlo v souladu se Stanovami družstva (čl. 19) nesvolávat členskou schůzi družstva klasickým způsobem, ale uskutečnit členskou schůzi družstva mimo zasedání v písemné formě (per rollam).
Z toho důvodu se na Vás obrací představenstvo družstva s následujícím návrhem rozhodnutí:

Členská schůze Bytového družstva Krhanická 718, Krhanická 718/27, Praha 4

  1. Schvaluje roční účetní uzávěrku družstva za rok 2022.

Odůvodnění návrhu, formulář Vyjádření k návrhu rozhodnutí i přehled hospodaření družstva si můžete stáhnout po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 30. 5. 2023

Pravidelná tříletá revize plynu v bytech

V úterý dne 13. 6. 2023 od 15:00 do cca 19:00 bude v našem domě probíhat pravidelná revize plynu v jednotlivých bytech.

Umožněte, prosím, přístup k plynoměrům a plynovým spotřebičům.

Revize plynu je povinná pro všechny byty (i když nemají plynoměr).

Revizní technik začne ve 14. patře a půjde postupně dolů. Každé patro bude trvat cca 15 minut.

Pokud někdo potřebuje posunout čas revize na začátek nebo konec, dejte nám, prosím, co nejdříve vědět.

Při jakémkoli problému, kontaktujte, prosím, pana Víta Nováka, tel.: 724 292 444 nebo novak@avas.com.

Publikováno 25. 5. 2023

Členská schůze družstva

Vážení členové družstva,
představenstvo družstva se rozhodlo v souladu se Stanovami družstva (čl. 19) nesvolávat členskou schůzi družstva klasickým způsobem, ale rozhodnout mimo zasedání v písemné formě (per rollam).
Jako jediný bod jednání zatím navrhujeme schválení roční účetní uzávěrky družstva za rok 2022.
Pokud máte někdo návrh na další bod jednání, prosíme o zaslání návrhu nejpozději do 15. května 2023. Představenstvo družstva pak 17. května na své schůzi došlé návrhy vyhodnotí a vyvolá hlasování per rollam tak, aby bylo hlasování ukončeno nejpozději v první polovině června 2023.

představenstvo družstva

Publikováno 5. 5. 2023

Vyúčtování služeb za rok 2022

Na základě reklamace se bude vyúčtování služeb za rok 2022 upravovat. Opravené vyúčtování obdržíte co nejdříve.

představenstvo družstva

Publikováno 26. 4. 2023

Vyúčtování služeb za rok 2022

Ve schránkách máte vyúčtování za služby v roce 2022. Případné reklamace můžete uplatnit u představenstva družstva do 24. 4. 2023.

Vysvětlení některých položek:

Voda SV/TV = součet „Náklady na vodu pro TV“ a „Náklady Vodné / stočné“ (viz přiložené vyúčtování INMES, strana 2 a 3, zaokrouhlené na celá čísla)

Ohřev TV = „Náklady na ohřev TV celkem“ (viz přiložené vyúčtování INMES, strana 2, zaokrouhlené na celá čísla)

Teplo UT = součet „Celkem náklady na dodávku tepla pro jednotku“ a „Náklady vyúčtování“ (viz přiložené vyúčtování INMES, strana 1, vše zaokrouhlené na celá čísla)

představenstvo družstva

Publikováno 20. 3. 2023

Revize plynu v bytech se odkládá

Revize plynu v bytech se kvůli náhlému onemocnění revizního technika tento týden odkládá. Nový termín bude včas oznámen.

Omlouváme se za způsobené problémy.

představenstvo družstva

Publikováno 21. 3. 2023

Pravidelná tříletá revize plynu v bytech

Dne 21. a 23. března 2023 od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 bude probíhat pravidelná revize plynu v jednotlivých bytech. Umožněte, prosím, přístup k plynoměrům a plynovým spotřebičům.

Zapište se, prosím, na volný termín do archů pod nástěnkou v přízemí domu.

Revize plynu je povinná pro všechny byty s namontovaným plynoměrem.

Byty s odstraněným plynoměrem revizi mít nemusí! Toto oznámení se jich tedy netýká.

Při jakémkoli problému, kontaktujte, prosím, pana Víta Nováka,
tel.: 724 292 444 nebo novak@avas.com.

představenstvo družstva

Publikováno 10. 3. 2023

Výměna vodoměrů a měřičů tepla na radiátorech

Vážení uživatelé bytů,

dovolujeme si Vám oznámit, že ve Vašem objektu bude provedena výměna bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu + instalace měřičů tepla na radiátorech.

Z tohoto důvodu Vás prosíme o zpřístupnění bytových jader a radiátorů.

čtvrtek 12. 1. 2023

Byty č: 40 – 70 od 8:00 hod. do cca 14:00 hod.

pátek 13. 1. 2023

Byty č: 1 – 39 od 8:00 hod. do cca 14:00 hod.

Uvedené práce začínají od horních pater, ale jejich harmonogram se může podle situace v objektu po posouzení technikem lišit. Vzhledem k tomu, že časová náročnost uvedených prací je závislá na přístupnosti, stavu bytového jádra a rozvodů vody.

Nelze ji předem přesně stanovit a časový odhad je proto orientační.

Omlouváme se za komplikace, které Vám tímto způsobíme a děkujeme za pochopení.

Na případné dotazy Vám rádi odpovíme v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. na telefonu:

607 072 130 – p. Železný, sl. Železná (montéři).

Inmes, s.r.o.

Slezanů 7

169 00 Praha 6

Tel./fax: 233 336 833, 233 326 817

Pravidelná tříletá revize a seřízení oken

Od úterý 8. do čtvrtka 10. listopadu 2022 bude v našem domě prováděna pravidelná tříletá revize a seřízení oken. Akce je placena z fondu oprav. V přízemí domu jsou u nástěnky připravené archy, kde se můžete zapsat na jednotlivé termíny. Vždy od 8:00 do 17:00 po 30 minutách.

Dovolujeme si upozornit, že je třeba zpřístupnit okolí okenních křídel (odstavení překážek, nábytku, atd.), aby jednotlivá okna šla otevřít do pravého úhlu (kolmo ke zdi / panelu) z důvodu umožnění řádného seřízení okna.

Při jakémkoli problému, kontaktujte prosím pana Víta Nováka, tel.: 724 292 444 nebo novak@avas.com.

představenstvo družstva

Malý výtah je již v provozu

Rekonstrukce velkého výtahu začne 17. května 2022. Potrvá maximálně do 11. 7. 2022.
Pokyny k používání malého výtahu si můžete stáhnout v sekci Pro členy / Dokumenty po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 11. 5. 2022

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Krhanická 718

Všechny členy bytového družstva zveme na členskou schůzi
dne 25. května 2022 od 19.30 hodin v jídelně ZŠ Zárubova 977/17

Program schůze:
1. Schválení nových stanov družstva
2. Zpráva o hospodaření družstva a schválení roční účetní uzávěrky

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit v kanceláři družstva po dohodě s panem Sýsem nebo Novákem nebo po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 8. 5. 2022

Nové stanovy družstva

Vážení členové družstva,
vzhledem k novelizaci občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích musí naše družstvo změnit své stanovy.

Dne 25. května 2022 v 19:30 svoláme členskou schůzi do školní jídelny ZŠ Zárubova, Zárubova 977/17 (ZŠ Písnická již bohužel školní jídelnu nepronajímá). Oficiální pozvánku pošleme druhý týden v květnu. Na programu schůze bude schválení nových stanov a schválení účetní uzávěrky družstva za rok 2021. Rezervujete si, prosím, tento večer. Měli bychom se sejít v co největším počtu. Na schůzi bude muset být přítomen notář, a to není úplně levná záležitost. Pokud se nesejdeme v dostatečném počtu (nadpoloviční většina členů), budeme muset schůzi opakovat a platit pana notáře ještě jednou.

Do Vašich schránek a na známé emaily jsme vložili / poslali návrh nového znění stanov, jak nám jej připravila advokátní kancelář JUDr. Jiřího Janouška (www.janousekadvokat.cz). Případné připomínky nebo návrhy nám, prosím, doručte do 8. května 2022. V případě zájmu můžeme také o nových stanovách zorganizovat na začátku května diskuzi za účasti právníka. Prosím pište, ptejte se, diskutujte. Na samotné schůzi již nebude takový prostor pro širokou diskuzi. Navíc čím delší diskuze, tím více zaplatíme panu notáři.

S návrhem nových stanov s vyznačenými změnami se můžete seznámit na po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Děkujeme předem za spolupráci při přijímání nových stanov.

Publikováno: 24. 4. 2022

Rekonstrukce malého výtahu

Dne 22. března 2022 bude zahájena rekonstrukce malého výtahu. Výtah bude mimo provoz cca 8 týdnů.
Rekonstrukci bude provádět firma CTIBŮREK VÝTAHY s. r. o.

Rekonstrukce velkého výtahu začne až po úplném zprovoznění malého výtahu. Bude trvat také cca 8 týdnů a začátek prací včas oznámíme.

představenstvo družstva

Oznámení rozhodnutí „per rollam“ červen 2021

Vážení členové družstva,
oznamujeme Vám, že dne 20. 6. 2021 uplynul poslední den lhůty pro vyjádření k návrhu rozhodnutí členské schůze hlasováním „per rollam“. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření od 51 členů s 53 hlasy a 17 členů se 17 hlasy se nevyjádřilo. Družstvo má 68 členů se 70 hlasy. Pro schválení návrhu je tedy třeba minimálně 36 hlasů. Výsledky hlasování:

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1 hlasovalo 53 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1 hlasovalo 17 hlasů
Návrh byl přijat.

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2 hlasovalo 52 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2 hlasovalo 18 hlasů
Návrh byl přijat.

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 3 hlasovalo 52 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 3 hlasovalo 18 hlasů
Návrh byl přijat.

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 4 hlasovalo 51 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 4 hlasovalo 19 hlasů
Návrh byl přijat.

Po sečtení doručených hlasů bylo zjištěno, že členové Bytové družstva Krhanická 718 dne 20. 6. 2021 přijali toto rozhodnutí:

Členská schůze Bytového družstva Krhanická 718, Krhanická 718/27, Praha 4:
1. Schvaluje roční účetní uzávěrku družstva za rok 2020.
2. Volí Jiřího Angera jako člena kontrolní komise družstva.
3. Schvaluje kompletní rekonstrukci obou výtahů.
4. Schvaluje proplachy trubek a topných těles ústředního topení.

Oficiální zápis si můžete stáhnout po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 23.6.2021

Výzva k rozhodnutí „per rollam“ červen 2021

Vážení členové,
vzhledem k současné situaci, kdy platí pro shromáždění zvláštní podmínky podle usnesení vlády č. 486 ze dne 28. května 2021 a kdy většina členů družstva ještě není plně naočkována a okolní základní školy neumožňují pronájem místností pro schůze družstev, se představenstvo rozhodlo uskutečnit členskou schůzi družstva mimo zasedání v písemné formě (per rollam).
Ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb. v aktuálním znění (ve spojení s ustanovením § 1210 a násl. občanského zákoníku) umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam) do 30. června 2021 i právnickým osobám, které v zakladatelských právních jednáních (pro družstvo jsou to stanovy) nemají takové rozhodovací podmínky umožněné.
Z toho důvodu se na Vás obrací představenstvo družstva s následujícím návrhem rozhodnutí:

Členská schůze Bytového družstva Krhanická 718, Krhanická 718/27, Praha 4
1. Schvaluje roční účetní uzávěrku družstva za rok 2020.
2. Volí Jiřího Angera jako člena kontrolní komise družstva.
3. Schvaluje kompletní rekonstrukci obou výtahů.
4. Schvaluje proplachy trubek a topných těles ústředního topení.

Odůvodnění návrhů, formulář Vyjádření k návrhu rozhodnutí i přehled hospodaření družstva si můžete stáhnout po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 2.6.2021

Informace k rozhodování v písemné formě (per rollam)

Vážení členové,
vzhledem k současné situaci, kdy platí pro shromáždění více jak 10 osob tyto zvláštní podmínky:
1. každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
2. osoby jsou usazené tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně 2 metry od sebe,
3. každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem, certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělané nemoci covid-19, si představenstvo nedovede představit, jak a kde bychom se mohli reálně sejít na členské schůzi obvyklým způsobem.

Ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb. v aktuálním znění (ve spojení s ustanovením § 1210 a násl. občanského zákoníku) umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam) do 30. června 2021 i právnickým osobám, které v zakladatelských právních jednáních (pro družstvo jsou to stanovy) nemají umožněné takové rozhodovací podmínky. Za tím účelem rozhodlo představenstvo družstva o podmínkách, za kterých bude rozhodování per rollam v družstvu možné.

V současné době představenstvo plánuje hlasovat výše uvedeným způsobem, tedy per rollam, pokud nebude možné vzhledem k výše popsaným omezením svolat členskou schůzi během června 2021 obvyklým způsobem.

Podmínky určené představenstvem družstva si můžete stáhnout po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 15.5.2021

Nepoteče voda

V pondělí 3. 5. nepoteče voda mezi cca 10:00 a 17:00.

Od úterý 4. 5. do pátku 7. 5. voda nepoteče vždy mezi cca 9:00 a 17:00.

Udělejte si, prosím, dostatečnou zásobu vody v těchto dnech, odpad (umyvadlo, vana a WC) můžete normálně používat.

Bude se pokračovat ve výměně ležatých rozvodů vody v přízemí domu.

představenstvo družstva

Rekonstrukce stoupaček

Ve dnech 9. března až 30. dubna 2021 bude prováděna výměna stoupaček studené a teplé vody a kanalizační stoupačky v jednotlivých bytech.

Bližší informace obdržíte do svých schránek, případně emailem.

Po dobu trvání rekonstrukce může docházet ke kratším přerušením dodávek vody v celém domě.

představenstvo družstva

Oznámení rozhodnutí „per rollam“ listopad 2020

Vážení členové družstva,
oznamujeme Vám, že dne 20. 11. 2020 uplynul poslední den lhůty pro vyjádření k návrhu rozhodnutí členské schůze hlasováním „per rollam“. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření od 58 členů s 59 hlasy a 11 členů s 11 hlasy se nevyjádřilo. Družstvo má 69 členů se 70 hlasy. Pro schválení návrhu je tedy třeba minimálně 36 hlasů. Výsledky hlasování:

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1 hlasovalo 59 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 1 hlasovalo 11 hlasů
Návrh byl přijat.

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2 hlasovalo 58 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 2 hlasovalo 12 hlasů
Návrh byl přijat.

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 3 hlasovalo 53 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 3 hlasovalo 17 hlasů
Návrh byl přijat.

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 4 hlasovalo 59 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 4 hlasovalo 11 hlasů
Návrh byl přijat.

Pro přijetí návrhu uvedeného pod bodem 5 hlasovalo 53 hlasů
Proti přijetí návrhu uvedeného pod bodem 5 hlasovalo 17 hlasů
Návrh byl přijat.

Po sečtení doručených hlasů bylo zjištěno, že členové Bytové družstva Krhanická 718, dne 20. 11. 2020, přijali toto rozhodnutí:

Členská schůze Bytového družstva Krhanická 718, Krhanická 718/27, Praha 4:
1. Schvaluje roční účetní uzávěrku družstva za rok 2019.
2. Schvaluje instalaci zpětné kanalizační klapky na výstupu kanalizace.
3. Schvaluje instalaci nového vstupního čipového systému.
4. Schvaluje instalaci odlučovače kalu a drobných nečistot na sekundární okruh topení.
5. Schvaluje výměnu vstupních dveří a instalaci světelných čidel na společné chodbičky v patrech.

Oficiální zápis si můžete stáhnout po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 23.11.2020

Výzva k rozhodnutí „per rollam“

Vážení členové,
vzhledem k současné situaci – nouzovému stavu naposledy vyhlášenému usnesením vlády č. 391/2020 Sb. v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, není možné opakovaně konat členskou schůzi družstva.
Ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb. za podmínek schválených představenstvem družstva dne 14.10.2020 za této situace umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam).
Z toho důvodu se na Vás obrací představenstvo družstva s následujícím návrhem rozhodnutí:

Členská schůze Bytového družstva Krhanická 718, Krhanická 718/27, Praha 4
1. Schvaluje roční účetní uzávěrku družstva za rok 2019.
2. Schvaluje instalaci zpětné kanalizační klapky na výstupu kanalizace.
3. Schvaluje instalaci nového vstupního čipového systému.
4. Schvaluje instalaci odlučovače kalu a drobných nečistot na sekundární okruh topení.
5. Schvaluje výměnu vstupních dveří a instalaci světelných čidel na společné chodbičky v patrech.

Odůvodnění návrhů, formulář Vyjádření k návrhu rozhodnutí i přehled hospodaření družstva si můžete stáhnout po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 03.11.2020

Informace k rozhodování v písemné formě (per rollam)

Vážení členové,
vzhledem k současné situaci – nouzovému stavu, naposledy vyhlášenému usnesením vlády č. 391/2020 Sb. v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, není opakovaně možné konat členskou schůzi.
Ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 1210 a násl. občanského zákoníku za této situace umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam). Za tím účelem rozhodlo představenstvo družstva o podmínkách, za kterých bude rozhodování per rollam v družstvu možné.
V současné době představenstvo plánuje hlasovat výše uvedeným způsobem, pokud nebude možné vzhledem k vývoji situace svolat členskou schůzi během listopadu 2020. Body hlasování budou stejné, jak byly uveřejněny na pozvánce na neuskutečněnou členskou schůzi dne 7. 10. 2020.

Podmínky určené představenstvem družstva si můžete stáhnout po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 16.10.2020

Členská schůze družstva se tento týden nekoná

Členská schůze družstva, svolaná na 7. října 2020, se kvůli nařízení vlády č. 958 ze dne 30.9.2020 nekoná. Členská schůze družstva bude svolána okamžitě, jakmile to mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru dovolí.

Publikováno: 5.10.2020

Pozvánka na členskou schůzi 2020

Všechny členy bytového družstva zveme na členskou schůzi
dne 7. října 2020 od 19.30 hodin
v jídelně ZŠ Zárubova 977/17

Program schůze:
1. Zpráva o hospodaření družstva a schválení roční účetní uzávěrky
2. Instalace zpětné kanalizační klapky na výstupu kanalizace
3. Instalace nového vstupního čipového systému
4. Instalace odlučovač kalu a drobných nečistot na sekundární okruh topení
5. Výměna vstupních dveří a instalace světelných čidel na společných chodbičkách před byty

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit v kanceláři družstva po dohodě s panem Sýsem nebo Novákem nebo po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 22.9.2020

Akce výměna stoupaček vody a kanalizace se odkládá !!!!!!

Omlouváme se, ale kvůli neserióznímu jednání prováděcí firmy (nedodržování termínů a snaha o navyšování ceny) jsme nuceni výměnu stoupaček vody a kanalizace odložit.

Pokusíme se přesunout akci na podzim roku 2019, v horším případě na jaro 2020.
Omlouváme se za způsobené problémy.

Publikováno: 29.4.2019

Pozvánka na členskou schůzi 2019

Všechny členy bytového družstva zveme na členskou schůzi
dne 10. dubna 2019 od 19.30 hodin
(v jídelně ZŠ Písnická 760/11)

Program schůze:
01. Zpráva o hospodaření družstva a schválení roční účetní uzávěrky
02. Volba členů představenstva družstva a kontrolní komise
03. Možnost instalace klimatizačních jednotek na fasádu domu
04. Informace o výměně stoupaček studené i teplé vody a kanalizace

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit v kanceláři družstva po dohodě s panem Sýsem nebo Novákem nebo po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 26.3.2019

Výběrové řízení na výměnu stoupaček kanalizace a rozvodů SV a TUV

Představenstvo družstva vypisuje výběrové řízení dle článku 17, odst. 11, písmeno j) Stanov družstva na výměnu stoupaček kanalizace a rozvodů teplé
a studené vody.

Požadujeme reference na podobné zakázky.
Termín realizace: jaro 2019.

Uzávěrka výběrového řízení je 7. února 2019.

Bližší informace a případná prohlídka domu u pana Nováka, novak(zavináč)krhanicka.cz nebo na telefonu 724 292 444.

Publikováno 14.1.2019

Malování chodbiček

Od 23. července do cca 5. srpna se budou malovat společné prostory domu (chodby a schodiště).
Kdo si chce nechat vymalovat také chodbičku před byty, musí chodbičku úplně vyklidit, otevřít a nejpozději do 22. července to oznámit písemně představenstvu (do schránky družstva – schránka č. 5).

Publikováno 29. 6. 2018

Výběrové řízení na vymalování domu

Bytové družstvo na Praze 12 poptává vymalování domu a opravu linkrust

– vymalování společných prostor domu (cca 1 620 m2)
– oprava linkrust (soklu)

Požadujeme reference na podobné zakázky.
Termín realizace: co nejdříve.
Uzávěrka výběrového řízení je 11. června 2018.

Bližší informace a prohlídka domu u pana Nováka, novak(zavináč)krhanicka.cz nebo na telefonu 724 292 444.

Publikováno 18.5.2018

Pozvánka na členskou schůzi Spolku náš Kamýk

Výbor Spolku náš Kamýk zve své členy a příznivce na členskou schůzi, která se bude konat:
3. května 2018 19:00 hod.
Prezence: 18:45 hod
Místo konání: Základní škola Zárubova, Praha 4

Program
1. Prezence
2. Zahájení členské schůze
3. Zpráva výboru o založení spolku
4. Volba kontrolní komise
5. Informace o členství, členské příspěvky
6. Činnost spolku
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

Ing. Klára Sasínková, předsedkyně výboru
PaedDr. Hana Lelková, místopředsedkyně výboru

Na schůzi budeme hovořit nejen o spolkových záležitostech, ale také o tom, jak se vyvíjí situace kolem plánované výstavby polyfunkčního domu a služebních bytů od TRIGEMY a jak bychom chtěli dále postupovat.

K dalším rozhodnutím a krokům potřebujeme znát Vaše názory a Vaši podporu.

V dokumentech najdete přihlášky do spolku a to jak pro jednotllivce, tak pro SVJ či BD.

Více zde

Publikováno: 26.4.2018

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Krhanická 718

Všechny členy bytového družstva zveme na členskou schůzi
dne 25. dubna 2018 od 19.30 hodin
(v kanceláři družstva v přízemí domu)

Program schůze:
01. Zpráva o hospodaření družstva a schválení roční účetní uzávěrky
02. Ochrana osobních dat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR)
03. Vymalování společných částí domu (chodby a schodiště)
04. Výměna stoupaček – studená i teplá voda a kanalizace
05. Instalace balkónů
06. Výměna vstupních dveří na společné chodbičky v patrech

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit v kanceláři družstva po dohodě s panem Sýsem nebo Novákem nebo po přihlášení do členské sekce na www.krhanicka.cz.

Před prvním přihlášením se musíte nejdříve registrovat.

Publikováno: 9.4.2018

Kontejnery na objemný komunální odpad jaro 2018

Kontejnery na objemný komunální odpad budou na parkovišti u Jasné:

12. dubna

16. května

13. června

Kontejner budou přistaven na čtyři hodiny od 15.00 do 19.00 hod. Po celou dobu přistavení bude na místě přítomna obsluha.

Pro informaci uvádíme, že objemný komunální odpad je např. starý nábytek, koberce, linolea, staré lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla a WC mísy, které pocházejí z domácností fyzických osob. Mezi objemný komunální odpad nepatří např. lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, stavební suť, větve a jiné bioodpady a dále veškeré odpady, které pocházejí z majetku firem nebo z podnikatelské činnosti.

Publikováno 27. 3. 2018

Informace o postupu prací

Vážení sousedé,

přejeme Vám vše nejlepší do nového roku a současně Vám zasíláme několik následujících informací:

1. Ve dnech 29. a 30. ledna se budou připojovat nové přívodní elektrické kabely. Bude docházet k přerušení dodávek elektrického proudu. V pondělí 29. ledna bude od cca 8:00 vypnuta celá část domu nad byty č. 4 a 5 (pan Anger a Sýs) a nebude jezdit malý výtah. K obnově dodávky elektrického proudu dojde v odpoledních hodinách v závislosti na rychlosti postupu prací.
K vypnutí druhé části domu nad byty č. 1, 2 (paní Kučerová, Kriegelová) a nad garsonkou – byt. č. 3 (paní Strnadová) a velkého výtahu dojde podle postupu prací již během odpoledne 29. ledna, případně až v úterý 30. ledna od cca 8:00.

2. Chodba v přízemí
Tento víkend (20.-21. ledna) se budou kabely zabetonovávat. Nový beton bude pochozí po cca 2-3 dnech. Další 2-3 týdny se musí beton nechat vyzrát a následně se položí nová dlažba.

2. Podlahy na chodbách jsou kromě druhého patra již hotové. Druhé patro se bude dodělávat koncem ledna. Půjde pouze o pokládku dlažby, hlučné práce již nebudou.

Publikováno 19.1.2018

Petice

Nesouhlasíte s územní studií, s projektem těsně u lesa Kamýk? Nesouhlasíte s prodejem obecních pozemků se zelení? Nesouhlasíte s výrazným zahuštěním dopravy a výrazným nárůstem počtu obyvatel na tak malé lokalitě? Nesouhlasíte se zhoršením životní úrovně pro současné obyvatele v dotčené oblasti Kamýka?
Podpořte petici, žádající zamítavé stanovisko k projektu Polyfunkční dům Kamýk.
Petici lze podepsat v kanceláři domu po domluvě s panem Novákem nebo Sýsem do 15.12.2017.

Bližší informace jsou zde:
http://zarubova-487-490-p4.sweb.cz/Polyfunk_Dum_Kamyk

Publikováno 13.12.2017

Klec na popelnice

Klec na popelnice je již plně funkční. Klec jde otevřít stejným čipem, kterým se otevírají dveře domu.
V případě potíží se prosím obraťte na pana Nováka nebo pana Sýse.

Publikováno 15.11.2017

Upozornění

Uvolněte prosím prostor okolo stoupaček elektrorozvodů na chodbičkách před byty. Od příštího týdne začnou práce na jejich rekonstrukci. V průběhu prací bude docházet ke krátkodobým výpadkům dodávek elektřiny. Na tuto situaci budou vždy příslušné byty před vypnutím upozorněny.

Publikováno 3. 10. 2017

Rozhodněte o aktuálních prioritách městské části

Během letošního veřejného fóra, které se konalo 26. 9. v budově Prior, účastníci jednotlivých tematických stolů formulovali 15 nejnaléhavějších problémů naší městské části. Na veřejném fóru vzniklo pořadí priorit, ale definitivní výsledky výběru 10 nejdůležitějších priorit pro rok 2018 stále můžete ovlivnit a to účastí v ověřovací anketě, která bude probíhat během měsíce listopadu. Vybrané problémy budou předloženy k vypořádání radě MČ a plnění těchto priorit bude věnována prvořadá pozornost.
Do konce listopadu 2017 můžete hlasovat ZDE.
Ankety se lze účastnit i písemnou formou, pomocí anketního lístku v listopadovém čísle Novin Prahy 12.
Technické zajištění elektronického hlasování zajišťuje nezávislá platforma D21, která garantuje jeho objektivnost a nestrannost, použita je i verifikace hlasů pomocí unikátních PIN kódů.
Anketa je součástí aktivit místní Agendy 21 a projektu Praha 12 – Zdravá městská část.

Publikováno 15. 10. 2017

Hlásiče požáru a kouře

V chodbičkách před byty jsou nyní na stropě nainstalovány fotoelektrické hlásiče požáru a kouře Kidde 29HD.

V případě požáru se automaticky spustí akustický signál 85 dB, přičemž zařízení signalizuje alarm i opticky (pulzuje červená LED dioda).

Správná funkce zařízení:
Je indikována pulzující červenou led diodou v intervalu každých 30 – 40 vteřin.
Funkce Test:
Funkce kontroly a údržby zařízení, po jeho stisknutí řídící jednotka provádí test.
Funkce HUSH:
Funkce pro přechodné umlčení požárního hlásiče pro případ planého alarmu. Stisknutí tlačítka způsobí okamžitou deaktivaci alarmu, na dobu asi 10 minut, snížení citlivosti obvodů a vypnutí akustické signalizace hlásiče. Tlačítko HUSH používejte pouze tehdy, pakliže znáte příčinu aktivace hlásiče. Po cca 10 minutách od deaktivace hlásiče se tento zcela automaticky resetuje do původního nastavení pro monitorování nebezpečí požáru. Pokud v místnosti zůstane vysoká koncentrace kouře, můžete stisknout tlačítko HUSH opakovaně a to až do okamžiku kdy je místnost řádně odvětrána.

Publikováno 27.6.2017

Výzva

Kdo má zájem se účastnit práce výběrové komise při vyhodnocování došlých nabídek ve výběrových řízeních (Rekonstrukce elektrického vedení, výměna dlaždiček v chodbách a výroba klece na kontejnery) ať se prosím přihlásí panu Sýsovi. Nejlépe písemně (do schránky nebo emailem). Nejpozději do 20. června 2017.

Publikováno 14. 6. 2017

Výběrové řízení – rekonstrukce elektrického vedení

Bytové družstvo na Praze 12 poptává:
1. Výměna nevyhovujícího nulového vodiče pro stoupací vedení z AY 50 na CYA 95 – 2x 75 m
2. Celková repase elektroměrových rozvaděčů dle připojovacích podmínek PRE – 30 ks. Výměna vyhřátých svorek a vodičů v elektroměrových rozvaděčích a výměna hlavních jističů před elektroměrem – 72 jističů. Zajištění přihlášek k odběru elektrické energie po rekonstrukci elektroměrových rozvaděčů u smluvního revizního technika PRE – 72 ks.
3. Výměna přívodního vedení pro jednotlivé byty a zapojení do stávajících bytových rozvodnic – 70 ks.
4. Výměna vedení a svítidel pro osvětlení chodeb s pohybovými čidly – 14 chodeb po 4 světlech.
5. Zakreslení skutečného stavu projektantem.
6. Vystavení revizní zprávy na uvedené opravy.

Požadujeme reference na podobné zakázky.
Termín realizace: co nejdříve.
Uzávěrka výběrového řízení je 20. června 2017.

Bližší informace u pana Nováka, novak(zavináč)krhanicka.cz.

Publikováno 29.5.2017

Výběrové řízení – výměna dlaždiček

Bytové družstvo na Praze 12 poptává výměnu dlaždiček v třinácti patrech panelového domu
Rozsah prací v jednom patře (celkem 13 pater)
– odstranění starých dlaždiček (21 m2)
– odstranění litého terasa (3 m2)
– odstranění starého soklu (28 bm)
– pokládka nové dlažby (24 m2)
– dlaždičky RAKO Taurus Granit Nevada TAA35073
– instalace nového soklu (28 bm)

Požadujeme reference na podobné zakázky.
Termín realizace: co nejdříve.
Uzávěrka výběrového řízení je 20. června 2017.

Bližší informace u pana Nováka, novak(zavináč)krhanicka.cz.

Publikováno 29.5.2017

Výběrové řízení – výroba klece na kontejnery

Bytové družstvo na Praze 12 poptává výrobu klece na kontejnery na směsný odpad.
Máme dva standardní kontejnery 1 100 l.

Požadujeme reference na podobné zakázky.
Termín realizace: co nejdříve.
Uzávěrka výběrového řízení je 20. června 2017.

Bližší informace u pana Nováka, novak(zavináč)krhanicka.cz.

Publikováno 29.5.2017

Nepoteče voda

V úterý 23. května nepoteče od cca 8:00 do cca 12:00 v celém domě voda.
Budou se vyměňovat nefunkční ventily na stoupačkách.

Publikováno 19. 5. 2017

Upozornění

Upozorňujeme na zákaz skladování jakýchkoliv předmětů
v chodbičkách před prostory sklepních kójí. V přízemí i na patrech. Zde umístěné předměty zvyšují případné riziko vzniku požáru a mohou bránit v evakuaci a vlastním zásahu při vzniku požáru.

Neuklizené věci budou po 29. květnu odvezeny na skládku.

Publikováno 3. 5. 2017

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru

Představenstvo družstva vypisuje výběrové řízení na pronájem společné části domu / nebytového prostoru podle čl. 15 odst. 2 písmeno a) Stanov družstva.
Jde o místnost v přízemí vedle hlavního vchodu (naproti schránkám), celková plocha 7 m2. Vhodné jako sklad / sklep.
Ve výběrovém řízení zvítězí nejvyšší cenová nabídka.
Nabídky posílejte do 16. května 2017.
Bližší informace a prohlídka místnosti u pana Sýse nebo Nováka.

Publikováno 2.5.2017

Výsledky ankety

Vážení členové družstva,
v přiloženém dokumentu najdete výsledky ankety. Celkem hlasovalo 54 členů družstva.

Publikováno 26.4.2017

Anketa

Vážení členové družstva,
máte ve schránkách krátkou anketu, ve které můžete vyjádřit své názory na další rozvoj a směřování družstva. Výsledky vyhodnotíme na jarní členské schůzi družstva. Vyplněnou anketu nám prosím vhoďte nejpozději do 3. dubna 2017 do schránky družstva (schránka č. 5). Děkujeme.
Pokud jste dotazník ve schránce nenašli, obraťte se prosím na místopředsedu družstva Víta Nováka.

Publikováno 12.3.2017

Revize plynu

Dne 14. a 16. února 2017 od 9:00 do 17:00 bude probíhat pravidelná revize plynu podle následujícího harmonogramu:

úterý 14. února 2017
14. patro od 9:00 do 10:00
13. patro od 10:00 do 11:00
12. patro od 11:00 do 12:00
11. patro od 13:00 do 14:00
10. patro od 14:00 do 15:00
9. patro od 15:00 do 16:00
8. patro od 16:00 do 17:00

čtvrtek 16. února 2017
7. patro od 9:00 do 10:00
6. patro od 10:00 do 11:00
5. patro od 11:00 do 12:00
4. patro od 13:00 do 14:00
3. patro od 14:00 do 15:00
2. patro od 15:00 do 16:00
1. patro od 16:00 do 17:00

Umožněte prosím přístup k plynoměrům a plynovým spotřebičům. Drobné závady budou ihned odstraňovány.

Zároveň se pokusíme domluvit na stejný termín zbylé výměny a odečty vodoměrů.

V případě problémů se prosím obraťte na pana Nováka, tel.: 724 292 444.

Publikováno 29.1.2017

Výměna vodoměrů

23.–24. ledna 2017 bude prováděna výměna vodoměrů ve všech bytech. Zároveň se bude provádět odečet stavů teplé a studené vody.

Ověření (kalibraci) vodoměrů po nás každých pět let vyžaduje Vyhláška č. 345/2002 Sb., par 2., viz Příloha k vyhlášce č. 345/2002 Sb. 1.3.9. písmeno e). V praxi to znamená výměnu, protože ověření (kalibraci) nikdo na místě neudělá.

Harmonogram výměny:
23. 1. 2017
14. patro od 8:00 do 9:30
13. patro od 9:30 do 11:00
12. patro od 11:00 do 12:30
11. patro od 12:30 do 14:00
10. patro od 14:00 do 15:30
9. patro od 15:30 do 17:00
8. patro od 17:00 do 18:30

24. 1. 2017
7. patro od 8:00 do 9:30
6. patro od 9:30 do 11:00
5. patro od 11:00 do 12:30
4. patro od 12:30 do 14:00
3. patro od 14:00 do 15:30
2. patro od 15:30 do 17:00
1. patro od 17:00 do 18:30

Práce budou provádět pracovníci pan Novotný a paní Vojancová.

V případě problémů se prosím kdykoli obraťte na pana Jaroslava Cochlára, technika střediska servisu firmy BT-VUSTE, tel. 602 691 547.

Publikováno 8.1.2017

Výběrové řízení na prodej členského podílu je ukončeno

Výběrové řízení na prodej členského podílu spojeného s právem nájmu k bytu č. 11 v našem domě bylo ukončeno. Přišlo 20 nabídek. Nejvyšší a tedy vítězná nabídka je na 2 520 000 Kč. Jakmile obdržíme celou sumu na účet, svoláme členskou schůzi.

Publikováno 18.12.2016

Pozor, plyn bude více zapáchat

Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v souvislosti se zahájením zimní topné sezony, preventivní nárazovou odorizaci zemního plynu. Ta začne ve čtvrtek 27. 10.2016 v dopoledních hodinách, potrvá do pondělí 31. 10. 2016 a následně bude postupně odeznívat.
Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným množstvím látky s intenzivním a charakteristickým zápachem (odorantem), což umožní snadnou identifikaci i zcela nepatrných, jinak těžko postřehnutelných, úniků zemního plynu, zejména pak v rámci domovních a bytových rozvodů.
Každý, kdo zjistí i nepatrný únik zemního plynu nebo na něj bude mít podezření, by měl tuto skutečnost neprodleně nahlásit nonstop pohotovostní službě na telefonním čísle 1239. V případě zjištění úniku zemního plynu v objektu, je třeba neprodleně zajistit větrání předmětných prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, rozsvěcování světel a vyčkat příjezdu pohotovostní služby.

Publikováno 26.10.2016

Výběrové řízení

Představenstvo družstva vypisuje výběrové řízení dle článku 17, odst. 11, písmeno j) Stanov družstva na výměnu dlaždiček v 7. patře našeho domu (24 m2).
– odstranění starých dlaždiček (21 m2)
– odstranění litého terasa (3 m2)
– odstranění starého soklu (28 bm)
– pokládka nové dlažby (24 m2)
– instalace nového soklu (28 bm)

Požadujeme reference na podobné zakázky.
Termín realizace: co nejdříve
Uzávěrka výběrového řízení je 10. června 2016.
Bližší informace u pana Nováka, novak(zavináč)krhanicka.cz.

Publikováno 4.5.2016

Vyúčtování služeb za rok 2014

Ve schránkách již máte opravené vyúčtování za služby v roce 2014.

Přeplatky
Přeplatky Vám budou vráceny formou snížení nájmu v příštím inkasu.
(u vyšších částek se bude inkaso snižovat i v následujích měsících).
Pokud inkaso nemáte, napište nám číslo účtu, na který si přejete přeplatek vrátit.

Nedoplatky
Do výše 2 000 Kč Vám budou připočteny k měsíčnímu nájmu v příštím inkasu.


Vysvětlení pojmů a zkratek v seznámení s výsledky vyúčtování si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz

 

Publikováno 30.4.2015

Odstraňování závad z revizí elektřiny v bytech

Dne 29. a 30. října 2014 od cca 15:00 do 20:00 bude probíhat závěrečné odstraňování závad z elektrorevizí v bytech. Případné problémy s elektřinou nahlašte prosím představenstvu písemně do 27. října.

Publikováno 16.10.2014

Výměna displejů u výtahů

Na minulé členské schůzi jsme slíbili, že se pokusíme zjistit, kolik by stála výměna displejů v patrech, aby každý displej zobrazoval směr jízdy a číslo patra, ve kterém se výtah nachází. Tzn. aby v každém patře byl stejný displej, jako je v přízemí domu. V příloze je nabídka servisní firmy na tuto úpravu. Vzhledem k ceně se představenstvo družstva rozhodlo tuto úpravu zatím neprovádět.

Vytahy displeje

Publikováno 10.10.2014

Propojení výtahů do režimu duplex

Na minulé členské schůzi jsme slíbili, že se pokusíme zjistit, zda naše výtahy mohou jezdit v režimu duplex. Tedy, že po stisknutí přivolávacího tlačítka výtahu přijede nejbližší výtah a zároveň nebude možné přivolat oba výtahy najednou.  V příloze je nabídka servisní firmy na tuto úpravu. Vzhledem k ceně se představenstvo družstva rozhodlo tuto úpravu zatím neprovádět.

Vytahy propojení duplex

Publikováno 16.9.2014

Revize elektřiny v bytech a odstraňování závad

Dostali jste do schránek „Zprávu o pravidelné revizi elektrického zařízení“ pro Váš byt.

Kromě případných závad uvedených v revizní zprávě platí navíc pro celý dům:
1. je nutné provést demontáž nepoužívaných el. kabelů umístěných ve stoupacích šachtách;
2. v bytech, které mají ještě původní starý rozvaděč, je nutná jeho výměna.

Odstraňování závad z revizních zpráv, demontáž kabelů ve stoupačkách a výměnu starých rozvaděčů bude provádět firma Dateup s.r.o. v průběhu října 2014 na náklady družstva.

O konkrétním termínu prací ve Vašem bytě budete včas informováni.

Publikováno 22.9.2014

Věšení prádla na společných chodbách

Na základě provedené kontroly požární bezpečnosti našeho domu si Vás dovolujeme upozornit, že je zakázáno věšet prádlo na společných chodbách. Chodby jsou únikové cesty při požáru a jako takové musí být vždy volně průchozí.

K věšení prádla jsou určeny věšáky pod okny nebo sušárny v přízemí domu.

Publikováno 5.7.2014

Vyúčtování služeb za rok 2013

Ve schránkách již máte opravené vyúčtování za služby v roce 2013.

 

Přeplatky

Přeplatky Vám budou vráceny formou snížení nájmu v příštím inkasu.

(u vyšších částek se bude inkaso snižovat i v následujích měsících) .

 

Nedoplatky

Do výše 2 000 Kč budou připočteny k měsíčnímu nájmu v příštím inkasu.

Nedoplatky vyšší než 2 000 Kč prosím zaplaťte na účet družstva

79183339/0800 do 31. 8. 2014. Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo bytu.

Publikováno 20.6.2014